Home

Cystadleuaeth Heno

Pe ceir gwahaniaeth rhwng Termau y Cystadleuaeth a Hysbysiad Cystadleuaeth unigol, termau Hysbysiad y Gystadleuaeth fydd yn sefyll. 3. Os na nodir fel arall yn Hysbysiad y Gystadleuaeth, caiff y cystadlaethau eu trefnu a'u hyrwyddo gan Heno neu Prynhawn Da, y ddwy yn rhaglenni Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE (Tinopolis) a dylid. 9.The competition will be open from 19:00hrs on the 2nd of October 2020, and will close at 12:00 midday on the 30th of October 2020 and the adjudication will take place on Heno on S4C on the 30th of October. 10.Applications received after the closing date and time will not be included in the competition. 11.The competition will be judged by a. Heno | S4C. Menu. Hafan Adloniant. Bydd y gystadleuaeth yn cau am 12:00 hanner dydd ar y 30ain o Dachwedd 2018 a'r feirniadaeth ar raglen Heno ar S4C ar yr un noson. Trwy ddanfon eich llun / lluniau ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth yr hydref ar Heno a Prynhawn Da, rydych yn cytuno bod y llun/lluniau yma yn cael eu cynnwys yn y.

Heno S4C. 18 April 2018 ·. CYSTADLEUAETH FFOTOGRAFFIAETH Y GWANWYN. Cyfle i ennill teledu neu iPad! Anfonwch eich lluniau at lluniau@tinopolis.com neu mewn neges ar Facebook! Dyddiad Cau: Hanner dydd ar y 25ain o Fai. Tagiwch eich ffrindiau! 1515. 22 comments 10 shares 2.7K views Cystadleuaeth Gelert - Max. Heno S4C. November 30, 2017 · Heno S4C. January 13 ·. Mae ein cystadleuaeth ffotograffiaeth yn ôl!! ️. Danfonwch eich lluniau i ni ar lluniau@tinopolis.com. Gerallt aeth draw i gyfarfod â beirniad cystadleuaeth ffotograffiaeth y gaeaf ni- y ffotograffydd proffesiynol Geraint Thomas . 1313 Dysgu Mwy. Heno S4C. ddydd Gwener. Mae mis Mawrth yn fis i godi ymwybyddiaeth o gancr yr Ofari ac ma'r brawd a chwaer, Gareth a Nia Roberts wedi penderfynu i gefnogi elusen Target Ovarian Cancer er mwyn cofio am eu Mam. . Target Ovarian Cancer

Heno S4C, Llanelli. 35,338 likes · 3,245 talking about this. Rhaglen gylchgrawn nosweithiol am 7 gyda digwyddiadau o dros Gymru gyfan / A nightly magazine programme featuring guests and events from.. The latest tweets from @henoS4 Cystadleuaeth yn cau: 12.00 ar 15.07.2021 *Mae'n rhaid eich bod yn Hoffi ein tudalen er mwyn cystadlu* . Fancy getting your hands on £500 or £1000 cash? Enter below by guessing if our Ffansi Ffortiwn wheel will land on £500 or £1,000 this Thursday night Wed, 15 Jul 2020. Heno. Mi gawn ragflas o gyfres newydd o Pawb a'i Farn ac mi fyddwn yn cyhoeddi enillydd ein cystadleuaeth Heno Aur. We show a sneak preview of the new series of Pawb a'i Farn.

Heno S4C, Llanelli. 35,086 likes · 2,494 talking about this. Rhaglen gylchgrawn nosweithiol am 7 gyda digwyddiadau o dros Gymru gyfan / A nightly magazine programme featuring guests and events from.. Heno: Mon, 21 Mar 2016. Cystadleuaeth arbennig i ennill pecyn o wyau Pasg i'r teulu i gyd. A chance to win a ha... Heno: Tue, 22 Mar 2016. Cawn olwg ar y diwydiant carpedi gwlân ym Mart Rhuthun a John Hardy fydd yn y stiwdio i... Heno: Wed, 23 Mar 2016 Cystadleuaeth Ffotograffiaeth: Yr Haf yn fy Milltir Sgwâr ☀️ E-bostiwch eich lluniau ️ lluniau@tinopolis.com Cyfle i chi ennill iPad! 朗 Dyddiad.. CYSTADLEUAETH HENO AR FACEBOOK: Wrth edrych ymlaen at ddydd Gwener du (Black Friday), dyma gyfle arbennig i chi ennill yr oriawr smart yma! YR UNIG beth sydd angen i chi wneud i gael cyfle i ennill yw HOFFI'R fideo yma. Cofiwch hoffi tudalen Facebook Heno S4C am fwy o gystadlaethau yn ystod yr wythnos hefyd Cystadleuaeth yn cau: 12.00 ar 24.06.2021 - - - A chance to win a signed dart board by Premier League 2021 Champion, Jonny Clayton. All you need to do is like this post! Remember to like this page to find out about other competitions in the future. Competition closes: 12.00 on 24.06.202

Wed, 08 Jan 2020. Heno. Heno, byddwn ni'n edrych ymlaen at Wyl Iris on the Move ac mi fyddwn ni'n lansio ein cystadleuaeth ffotograffiaeth y gaeaf. Tonight, we'll be launching our winter. Wed, 15 Apr 2020. Heno. Heno, byddwn ni'n lansio ein cystadleuaeth ffotograffiaeth y Gwanwyn yn eich gardd, neu drwy eich drws ffrynt. Tonight, we'll launch our Sping photography competition. 47 o. Tue, 01 Sep 2020. Heno. Heno, cawn glywed am Gylch Meithrin newydd yng Nghaerfyrddin. Bydd hefyd cyfle i un gwyliwr ennill teledu yn ein cystadleuaeth Heno Aur. Today, we hear about a new nursery. Heno S4C. 15 February 2017 ·. Aeth Alun Williams i gwrdd â Ruth Clement, enillydd cystadleuaeth ffotograffiaeth yr Hydref! Cofiwch gystadlu! 2525. Share Fri, 11 Jan 2019. Heno. Heno, byddwn yn lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth y Gaeaf, yng nghwmni'r beirniad Keith Morris. Tonight, we launch our Winter photography competition with the judge.

Cyfle i chi ennill gwobr wych yn ein cystadleuaeth Cracyr Dolig, a'r tenor Trystan Llyr yw'r gwestai. A chance for you to win a prize in Cracyr Dolig, and tenor Trystan Llyr is Similar Content. Browse content similar to Tue, 12 Dec 2017. Check below for episodes and series from the same categories and more Dyma'r lluniau wnaeth ennill ein cystadleuaeth ffotograffiaeth. 1af - Dewi Hughes 2il - Sian John 3ydd Llinos Jones Llongyfarchiadau mawr a diolch i bawb am gystadlu 1. Sioned Medi Howells, Aelod Unigol, Ceredigion Ifan bach Damo. Dylsen i di stopo am betrol neithwr. Ma' na ddou math o berson yn y byd 'ma - ma'r bobol 'na sy'n panico cyn gynted ma'r tanc yn cyrra'dd hanner ffordd, a'r hanner arall fel fi sy'n gadel i'r gole fflasho am sbel cyn llanw fe Mi fydd Cân i Gymru yn digwydd am y 50fed tro heno (Nos Wener, Mawrth 1) yng Nghanolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth, gyda'r cyfan yn fyw ar S4C. Ers 1969 mae artistiaid fel Margaret Williams, Bryn Fôn, Caryl Parry Jones, Elin Fflur a Gai Toms wedi ennill y gystadleuaeth

Gwaith dur Port Talbot. Heno S4C. 14 Gorffennaf 2020 · S4C wedi cyhoeddi y bydd newidiadau i raglen nosweithiol Heno ym mis Mai

Heno S4C - Cystadleuaeth Ffotograffiaeth y Gwanwyn Faceboo

  1. Llongyfarchiadau mawr i bawb yn Spar Pwllheli ar ennill gwobr arbennig yn ddiweddar Dyma'r hanes... #theconvenienceaward
  2. Heno S4C, Llanelli. 35 311 J'aime · 3 572 en parlent. Rhaglen gylchgrawn nosweithiol am 7 gyda digwyddiadau o dros Gymru gyfan / A nightly magazine programme featuring guests and events from all over..
  3. Bydd Sara Manchipp yn cyhoeddi enillydd ein cystadleuaeth i ganfod y Gelert newydd. Sara Manchipp reveals the winner of our competition to find the new Gelert, and we chat to On... Similar Content. Browse content similar to Thu, 30 Nov 2017. Check below for episodes and series from the same categories and more
  4. Byddwn yn cwrdd â chi arall o restr fer ein cystadleuaeth canfod y Gelert newydd. We meet another dog from our shortlist to find the new modern-day Gelert. Similar Content. Browse content similar to Tue, 28 Nov 2017. Check below for episodes and series from the same categories and more

Heno S4C - Cystadleuaeth Gelert - Max Faceboo

Dathliadau Cwmderi // Pobol y Cwm's 40th Birthday

Crwydiwr, rho ben i'r cystadleuaeth Rho taw i'r siarad mn Dimbran, Estynais di'n rhy uchel Ti'n welw ymffrosgar ti'n llwfr a ti'n wag Wyt ti wedi sylweddoli fod y rhai Sy'n edrych arna ti trwy welltin yn ffol, ffol Ysgwyd llaw am heno Siwr am ddod nol O'are seddau gwag Daw'are lleni I fynu byth eto Yn araf deg Mae'are gweddill yn llithro agor (Wyt ti wedi sylweddoli fod why rhai sy'n edrych arnat ti trwy'are welltin yn ffÃ'l?) Ond mae'are oriau yn ffoi Rhaid disgwyl yn hir yw goddef Crwydiwr, rho ben I'are cystadleuaeth Rho taw I'are siarad mân Dimbran, estynies di'n rhy uchel Ti'n welw ymffrosgar ti'n llwfr a ti'n wag Cefnigen pur.

Aeth Owain i ymweld â siop gacennau newydd yn Aberystwyth oedd yn agor ei drysau am y tro cyntaf - gyda help ambell i wyneb cyfarwydd ☕ Fab Four Coffee.. Mae digwyddiadau wythnos Sioe Amaethyddol Llanbedr Pont Steffan wedi dechrau neithiwr gyda chystadlu da iawn. Nos Lun y 10fed o Awst cynhaliwyd cystadleuaeth Barnu Gwartheg Godro ar fferm Llanfair Fach drwy garedigrwydd teulu'r Jones. Y beirniad oedd Mr Dai Thomas, Pantffynnon, Llanwnnen Geraint Hardy sy'n gwmni i Mari ar y soffa felen heno i drafod cyfres newydd o Codi Pac. @boomcymru @s4c @gerainthardy @mari_gru Gŵyl Ban Geltaidd Festival in Leiter Ceanair/ Letterkenny promotes and nurtures the languages, the cultures, the music, modern and traditional, and sport of the Celtic Nations. It's well worth seeing the marching along the streets, the Celtic banners blowing in the wind and the smell of peat in the atmosphere Noel's partner is 39-year-old Radio X presenter Lliana Bird. Lliana has also worked as a writer, actress, podcast host and co-founder of charities including Help Refugees and The Kindly Collective.

Cystadleuaeth Celf a Chrefft - URDD - Art and Craft Competition Heno, mewn seremoni wobrwyo yn Ysgol Uwchradd Bodedern derbyniodd aelodau'r Urdd tystysgrifau a tlws arbennig am eu hymdrechion yn y gystadleuaeth Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd / Urdd Art and Craft Competition Heno, mewn seremoni wobrwyo yn Ysgol Uwchradd Bodedern derbyniodd aelodau'r Urdd dlws hardd am yr Adran uchaf ei marciau yng nghystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd Rhanbarth Mon. Cafwyd tri deg a naw o wobrau i gyd gyda pedwar ar bymtheg gwobr gyntaf

Heno S4C - Cystadleuaeth Ffotograffiaeth y Gaeaf ️

Côr Meibion Machynlleth oedd yn ail a ffefryn y beirniaid, Côr Merched Sir Gâr, yn drydydd. Nos Sadwrn fe gipiodd Côr Ysgol Pen Barras o Rhuthun y teitl Côr Cynradd Cymru 2017. Yn ogystal ag. Crwydiwr, rho ben i'r cystadleuaeth Rho taw i'r siarad mân Dimbran, Estynais di'n rhy uchel Ti'n welw ymffrosgar ti'n llwfr a ti'n wag Wyt ti wedi sylweddoli fod y rhai sy'n edrych arna ti trwy welltin yn ffÃ'l, ffÃ'l Ysgwyd llaw am heno.. siwr am ddod no The latest Tweets from CerddoriaethCwmRhondda (@RhonddaCwm): Llongyfarchiadau i'r chweched a wnaeth sefyll arholiad perfformio heddiw! Congratulations to the sixth form students for their performances in today's exam

Heno S4C - Home Faceboo

Heno! ⏰ Dydd Iau, 4ydd o Chwefror, 5-6yh Gweminar: 'Chwaraeon a STEM' Ymunwch gyda Andrew Sorenson, myfyriwr Ffiseg o MIT am drafodaeth am Chwaraeon a.. Cystadleuaeth Cân Eurovision 2015 oedd y 60fed Cystadleuaeth Cân Eurovision.Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn Fienna, Awstria, ar ôl i Conchita Wurst ennill y Gystadleuaeth Cân Eurovision 2014 gyda'i chân Rise Like a Phoenix.Cynhaliwyd y rowndiau cyn-derfynol ar 19 a 23 Mai 2015 a chynhaliwyd y rownd derfynol ar 23 Mai 2015 Gwybodaeth am ganlyniadau'r cystadleuaeth diweddaraf o'r maes... Celt, Tomos, Lili, Mared ac Efa-Angharad Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddi HENO | TONIGHT 21.00 @S4C. Nia Roberts yn cyflwyno chwe o gantorion ifanc dawnus - Rhys Batt, Osian Wyn Bowen, Jessica Cale, Sarah Gilford, Rachael Marsh a Kieron-Connor Valentine. Talented singers compete in the Welsh Singers Showcase competition. Reply on Twitter 1372935967275909120 Retweet on Twitter 1372935967275909120

Cystadleuaeth Bêl-droed Cymysg yr Urdd Mixed Football Tournament 26.10.2018 18.10.2018 Da iawn i rai o fechgyn Blynyddoedd 5 a 6 am gynrychioli'r ysgol mewn cystadleuaeth pêl-droed yr Urdd draw ym Mrychdyn Mae drama gomedi a throsedd dywyll Mr Inbetween yn ymddangos mewn pennod newydd heno. FX Os ydych chi'n chwilio am wyliad newydd yr wythnos hon ar Hulu, Tymo *CYSTADLEUAETH | COMPETITION* Hoffwch y fideo yma am gyfle i ennill terrarium bach ciwb a phecyn plannu, y ddau mewn lliw o'ch dewis chi. Diolch yn.. Neges am ymarfer Côr yr Eisteddfod heno (16.03.20) Mwy: 6 Mawrth 2020: Na, Nel! - yn Achub y Byd! Cyhoeddwyd mai sioe newydd sbon gan Meleri Wyn James fydd cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eleni. Mwy: 2 Mawrth 2020: Cystadleuaeth Tlws Sbardun 202 Thema cystadleuaeth y Gadair eleni oedd Chwalfa a thema cystadleuaeth y Blât oedd Lladrad. Yn ystod seremoni noson yr Eisteddfod cyhoeddwyd mai Cwr Pwll oedd bardd buddugol y Gadair a ffug enw awdur y stori fer fuddugol oedd Jacaroo. Mae heno'n noson arbennig yn hanes yr Eisteddfod a fydd yn aros yn y cof am.

Heno (@henos4c) Twitte

Heno S4C - Ffansi Ffortiwn? ar y Traeth! Faceboo

Gwefan lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol. Dewch o hyd i Swyddi Cymraeg, Gwasanaethau Cymraeg, Digwyddiadau Cymraeg, Eitemau ar werth, Bargeinion a mwy John Ieuan Jones - Baritone. 1 726 J'aime · 6 en parlent. John Ieuan Jones - Baritone & Harpis Synonyms for Bariton in Free Thesaurus. Antonyms for Bariton. 3 synonyms for baritone: barytone, baritone voice, baritone horn. What are synonyms for Bariton SULTRAKINI.COM:BANDA ACEH - Mae Gŵyl Fwyd Halal Ryngwladol Aceh (AIHFF) 2017 yn barod i groesawu presenoldeb twristiaid tramor a thwristiaid domestig. Wedi'i leoli yn Taman Sari Banda Wel heno amdani gan bo fi ar fy mhen fy hun yn gwylio'r cloc yn araf dician tuag at hanner nos. Dwn i ddim pam dwi'n aros lan beth bynnag, dim gwahaniaeth rhwng 23.59 a 24.00 yn fy marn i. Ta beth edrychais y geiriadur i weld ystyr y gair adduned, dim ond rhestr arall ac 'rwy'n dda iawn am wneud rhestrau ond mae adduned yn golygu addewid o.

S4C - Heno, Wed, 15 Jul 202

Bywyd cynnar ac addysg. Magwyd Elin yn Llanfairpwll ar Ynys Môn. Roedd ei mam Nest Llewelyn Jones yn prif ganwr gyda'r grŵp gwerin Bran ac enillodd cystadleuaeth Cân i Gymru yn 1978. Cychwynnodd Elin gymryd rhan mewn eisteddfodau lleol yn 3 oed lle'r oedd ei mam hefyd yn parhau i ganu mewn corau Bydd cystadleuaeth Bowls y Byd yn cael ei gynnal yno fis Hydref. Nyrs yw Anwen wrth ei galwedigaeth, mae'n fenyw sy'n chwarae camp ar lefel ryngwladol nad yw'n cael llawer o sylw gan y prif gyfryngau. Mae'r rhaglen yn cael ei darlledu eto ar S4C heno. Mi fydd y trelar yng Nghwmann tan 6yh heno ac yna yn Llanybydder yfory o 7.30yb tan 7yh! #Cystadleuaeth #easter2021 #eastereggs #eastercompetition #milk #milkshakes #llaethllanfair #PASG #pasghapus #milkinglassbottles #dathlu #celebrate #daffodils #Cymru . 30/03/2021

Dyma flas o'r hyn sydd ar y gweill, gan gychwyn heno: MEHEFIN-Nos Wener 12fed : CELL 7yh, Noson Acwstig efo Swnami a Jambyls yn y bar, a gêm beldroed Cymru ar y sgrîn fawr. Nos Wener 12fed : NEUADD TRAWS 7yh, Sioe Ffasiwn. £5, elw at Gylch Meithrin Trawsfynydd. Dydd Sul 14eg: BETHEL, LLAN. oedfa yng ngofal Rhian Maddocks Heno am 7pm, bydd cyfle i weld uchafbwyntiau''r dydd a chystadlu byw o''r llwyfan, gan gynnwys cystadleuaeth Cfr Meibion Tri Llais 14-25 oed (Aelwyd); Cfr SATB 14-25 oed (Aelwyd); Dawns stepio Bl 7 a dan 25 oed a Cfr SATB 14-25 oed Ffion: Bydd stondinau gyda bwyd a diodydd lleol, bydd cystadleuaeth babis pert, dawnsio disgo, a gwisgo fel person enwog. Bydd candifflos a hufen iâ ar werth, bydd band y dre yn chwarae, a bydd y ffair yna wrth gwrs i'r plant The language, on the verge of disappearing, is believed to be the world's only women's language. It is used among women of the Yao ethnic group in Jiangyong County of Hunan. The language was usually written on silks, paper fans or embroidery items. So far, more than 1,200 characters have been identified The latest Tweets from susan kara jones (@susan_kara

Heno - subsaga.co

Heno S4C - Cystadleuaeth Ffotograffiaeth: Yr Haf yn fy

Guy Fawkes' blog of parliamentary plots, rumours and conspiracy. Fizz Gone from Cam's Champagne - [image: cameron champagne] Selling £90 bottles of champagne signed by the PM used to be easy money for Tory fundraisers Rydym am ddatblygu'r gynhadledd yn barhaus mewn ymateb i'ch adborth, felly os gallwch, cymerwch ychydig funudau i gwblhau arolwg byr yma. Bydd yr arolwg hwn yn cau ar Dydd Gwener 30 Gorffennaf 2021. Bydd recordiadau o'r sesiynau a'r sleidiau ar gael i chi eu cyrchu a bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn yn ystod yr wythnosau nesaf Cystadleuaeth Pesgi Moch Rhwng CFfI Cymru a Menter Moch Cymru 30/04/2019 Yn dilyn llwyddiant menter CFfI Cymru a Menter Moch Cymru yn 2017, mae'n bleser gennym gyhoeddi bod y ffenestr ymgeisio ar gyfer 2019 bellach wedi agor a bydd 6 yn y rownd derfynol yn cael eu dewis yn fuan ac yn cael eu darparu gyda 5 porchell diddwyn yr un Elw cystadleuaeth garlleg Bethesda garlic competition proceeds. Her Mynydd Fabian4 Dyffryn Conwy Mountain Challenge: £1,300. £811. neu ewch i'n gwefan am syniadau eraill: www.cymdeithas-eryri. 2 lyfr newydd sbon i blant bach a Llyfr y Flwyddyn. Published Gorffennaf 9, 2021 by gwanas. Pan dynnais i'r llun, ro'n i wedi meddwl sôn am y 4 llyfr yr un pryd ond mae na dipyn o waith darllen ar y 2 yn y cefn, felly llyfrau'r plant iau - Ben Llestri a'r bwced ych-a-fi a Nos Da, Tanwen a Twm amdani y tro yma: Mae Ben Llestri a'r.

Heno S4C - Cystadleuaeth Facebook Dydd Gwener Du: Oriawr

Heddiw, aeth Miri,Nancy,Nina a Sophia i'r pwll nofio agored. Roedd e'm WYCH! Roedd yr tywydd yn gwych oherwydd roedd e'n gynnes. Yn Barri, does ddim pwll nofio agored. Roedd yr pwll nofio agored yn diddorol iawn. Wedyn aeth Miri a Paula i cystadleuaeth cerddoriaeth. Rydw i'n feinidio hyn yn diddorol iawn ac yn dda. Daeth nhw'n ail. Da iawn Cystadleuaeth Pêl-rwyd Ranbarthol yr Urdd . Bu i dîm pêl-rwyd yr ysgol gystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd ar ddydd Mercher Ionawr 19eg yng Nghanolfan Brailsford, Maes Glas, Bangor. Yr oedd y gemau yn rhai cystadleuol iawn gyda phlant Y Garnedd yn perfformio'n wych - Da iawn chi There was a clip on the Welsh Programme 'Heno' and was also broadcast on Dylan Jones' radio programme. Parc y Faenol. Yn flynyddol mae cystadleuaeth y gadair yn agored i blant blwyddyn chwech. Eleni, y testun oedd 'sgwennu stori am yr ieir sydd ar dir yr ysgol Ond mae ffilmiau fel Up, Inside Out a Frozen yn rhagori arni, yn fy marn i. 18. The True History of the Kelly Gang (18) Dyma un o'r ffilmiau mwyaf cignoeth i mi eu gwylio eleni - gwledd i'r llygaid, a sôn am berfformiad trydanol gan George Mackay (seren 1917), fel arwr chwedlonol cefn gwlad Awstralia, Ned Kelly

Heno S4C - Posts Faceboo

Llety heno yn Palm Beach Hotel, lle byddwn yn gweld Mam Beryl am y tro olaf. Bydd y ddwy (Judith a hithe) yn gadael am 'Ho Chi Min City' (Saigon) nôs yfory, a byddaf yn ei gweld hi nesaf nôl ym Mhentregwenlais ddiwedd y mis, pan fydd cinio dydd Sul blasus yn aros gobeithio.a chwpaned o dê heiddiannol Ond heno, y cyhoedd gafodd y gair olaf trwy bleidleisio am eu hoff gân yn ystod y rhaglen fyw. Mae Morgan yn ennill tlws Cân i Gymru 2021 a'r wobr o £5,000. Fel Hyn Mae Byw gan Huw Ynyr oedd y gân a gipiodd yr ail a gwobr o £2,000 a Siarad yn fy Nghwsg gan Melda Lois Griffith oedd yn drydydd â gwobr o £1,000

S4C - Heno, Tue, 24 Sep 2019Ysgol Y Tywyn: Cystadleuaeth Celf a Chrefft - URDD - ArtOriel | Stori DinbychHeno S4C - Home | FacebookThe two fairies of the Clydach CommunityCôr Meibion Mynydd Mawr Male Choir - Home | Facebook

Gwobrau Tir na n-Og 2021. Published Mai 24, 2021 by gwanas. Llongyfarchiadau anferthol i'r ddwy ddaeth i'r brig eleni, sef Casia Wiliam a Rebecca Roberts! Dyma'r tro cyntaf i'r ddwy ennill y wobr, a dwi'n gwybod eu bod nhw wedi gwirioni. Ro'n i eisoes wedi deud pa mor wych oedd y ddwy nofel yn y blog yma - rhowch y teitlau yn y. heno 'ma. hogyn. efo. geneth. yli dere. heno. neu. deall. cwmni. mae'n flin gyda fi. gyda. edrycha. merch. bachgen TRAFOD. Oes gennych chi ddigon o amser i edrych ar y teledu yn y bore neu i wneud eich gwaith cartref chi? Disgrifiwch beth sy'n digwydd yn eich tŷ chi rhwng amser codi a mynd i'r ysgol / coleg, gan gynnwys amserau OAQ51651. Carwyn Jones AM 13:30:17. First Minister of Wales. Growing our economy and spreading opportunity are at the heart of our recently published economic action plan, and the plan sets out actions we are taking to improve earnings and prosperity in Wales. 3 Oherwydd cyfyngiadau COVID-19 roedd cystadleuaeth Cân i Gymru eleni bach yn wahanol, ond roedd y bwrlwm dal yr un peth.. Gwelwyd lawer o drydariadau ar hyd y noson yn sylwadu ar y cyflwyno, y.